Lečenje psihičkih problema izazvanih zloupotrebom droga

0
518
Lečenje psihičkih problema izazvanih zloupotrebom droga

Lečenje psihičkih problema izazvanih zloupotrebom droga je uvek neophodno kako bi se sačuvalo mentalno zdravlje zavisnika.

Bolesti zavisnosti uvek dovode do izmene ličnosti i raznih psihopatoloških stanja. Što adikcija duže traje, raste stres i opterećenje, ne samo za zavisnika nego i za njegovu porodicu.

Lečenje psihičkih problema izazvanih zloupotrebom droga 1

Lečenje psihičkih problema izazvanih zloupotrebom droga je uvek potrebno!

Lečenje psihičkih problema izazvanih zloupotrebom droga pomaže zavisnicima da sačuvaju svoju ličnost i svoje zdravlje.

Zavisnost se često dovodi u vezu sa brojnim pitanjima koja se tiču mentalnog zdravlja. Ipak, nije uvek najjasnije na šta se misli. Istina je da su psihički vulnerabilni ljudi skloniji zloupotrebi supstanci. S druge strane, adikcije uvek dovode do propadanja ličnosti i brojnih mentalnih problema.

Psihički problemi koji su posledica zloupotrebe droga mogu biti u rasponu od blažih do ekstremno ozbiljnih i ugrožavajućih. U bilo kojem stepenu ozbiljnosti, ovo uvek ima duboko negativan uticaj na život zavisnika.

U nastavku pročitajte koji su to najčešći psihički problemi koji su povezani sa zloupotrebom supstanci. Ako prepoznate bilo šta od navedenog, to je jasan signal da treba obavezno da potražite stručnu pomoć!

Lečenje psihičkih problema izazvanih zloupotrebom droga zahteva stručnu pomoć!

Jedno od najčešćih stanja do kojeg dolazi kod zavisnika jeste depresija. Postoji jasna povezanost između zloupotrebe supstanci i depresije, kao i drugih poremećaja raspoloženja.

Ovaj odnos se može pripisati postojećoj depresiji koja je dovela do zloupotrebe droga. Ili je pak upotreba supstanci izazvala promene u mozgu koje su pojačale depresivne simptome.

Neki ljudi koriste lekove za lečenje simptoma depresije, ali to ih ublažava samo tokom određenog perioda. Ako zavisnik prolazi kroz apstinencijalnu krizu, ovo čak može pogoršati njegovo stanje i otežati oporavak!

Zavisnost je takođe povezana sa anksioznim i paničnim poremećajima. Zavisnik može početi da koristi benzodiazepine kako bi se izborio sa svojim simptomima. Opet, ovo nije dugoročno rešenje i reč lekara je uvek presudna. Činjenica je da ovi lekovi, koji kratkoročno pomažu, zapravo mogu prouzrokovati pojačanu anksioznost.

Neke droge, poput kokaina i marihuane, dovode do paranoje, a ona se pojačava dugogodišnjom zloupotrebom. Povrh toga, ljudi koji se bore sa zavisnošću obično moraju da se kriju ili da lažu o svojoj upotrebi supstanci, što ukazuje na strah da će biti uhvaćeni.

Zloupotreba droga može povećati rizik za pojavu mentalnog poremećaja. Na primer, postoje dokazi da pušenje marihuane tokom adolescencije može povećati rizik od psihoze u odraslom dobu. Kada neko sa genetskom predispozicijom za razvoj psihičkih problema zloupotrebljava drogu, dodatno pojačava rizik da uništi mentalno zdravlje u budućnosti.

 

 

Ostavite odgovor

Molimo vas unesite vaš komentar!
Molimo Vas da unesete ime ovde