Kada je vreme za psihoterapiju?

Iako možemo imati snažnu podršku u porodici i prijateljima, ponekad nam je potrebna dodatna pomoć. Upravo zato postoji psihoterapija - terapijski tretman koji nam pomaže da se suočimo s mentalnim izazovima i razvijemo svoje emocionalne veštine.

0
106
Kada je vreme za psihoterapiju

U današnjem svetu, gde život teče brzo i stresno, suočavanje s emocionalnim izazovima postaje sve zahtevnije. Mnoge stvari se događaju izvan naše kontrole, ali njihov uticaj može značajno da se odrazi na naše mentalno i fizičko zdravlje, pa samim tim i na kvalitet našeg života. Važno je da tragamo za načinima kako da se prilagodimo novonastalim okolnostima i preuzmemo odgovornost za svoje izbore i celokupan život.

Iako možemo imati snažnu podršku u porodici i prijateljima, ponekad nam je potrebna dodatna pomoć. Upravo zato postoji psihoterapija – terapijski tretman koji nam pomaže da se suočimo s mentalnim izazovima i razvijemo svoje emocionalne veštine. Ali, kako da znamo kada je pravi trenutak da potražimo pomoć psihoterapeuta?

Kada je narušen dosadašnji kvalitet života

Prvi alarm je  kada osećate da se vaši emocionalni izazovi postaju preveliki ili prečesti. To može biti kad primetite da vaše svakodnevne aktivnosti i odnosi pate zbog mentalnog stanja. Uzrok problema može biti najrazličitiji ali ako se osećate konstantno pod stresom, anksiozno, depresivno ili ako se suočavate s traumatskim iskustvima, to su takođe važni signali da biste mogli da koristite podršku psihoterapeuta

Kada podrška u okruženju izostane

Prirodno je da kada se suočimo s problemom, prvo pokušamo da ga rešimo sami ili se oslonimo na podršku bliskih ljudi iz našeg okruženja. Ova prva linija odbrane često može biti veoma korisna i delotvorna. Međutim, postoje situacije kada je problem specifične prirode ili kada nam podrška iz okruženja izostaje iz različitih razloga.

Kada je vreme za psihoterapijuJedan od razloga za nedostatak podrške može biti nedostatak razumevanja situacije u kojoj se nalazimo. Naši bližnji možda ne shvataju potpuno dubinu ili ozbiljnost problema, što može otežati njihovu podršku ili dovesti do nedovoljno adekvatnih saveta. To može biti posebno izraženo kada su u pitanju emocionalni ili mentalni problemi koji nisu vidljivi spolja. Nerazumevanje situacije može dovesti do nesporazuma ili čak nedostatka podrške, ostavljajući nas da se osećamo usamljeno u suočavanju s problemom.

Ponekad se ne obraćamo za pomoć zbog stida ili straha od osude. Ovi emocionalni faktori mogu biti veoma snažni i sprečiti nas da otvoreno razgovaramo o našim problemima ili potrebama. Strah od osude ili osećaj krivice može nas naterati da zadržimo probleme za sebe i da ih nosimo sami, čak i kada bismo mogli da imamo koristi od deljenja problema.

Koliko je danas psihoterapija dostupna?

U svim većim gradovima je ova vrsta podrške veoma dostupna i rasprostranjena. U Novom Sadu psihoterapija se može zakazati u državnim ustanovama i brojnim privatnim centrima. U proteklih nekoliko godina sve veći broj psihoterapeuta svoje usluge pruža online putem različitih platformi. Ovo je posebno korisno za ljude koji žive u manjim mestima i ruralnim sredinama gde nema gde nema dostupnih terapeuta. Takođe, online psihoterapija odlična opcija za sve koji imaju zdravstvene i fizičke izazove koji im otežavaju dolazak na terapiju licem u lice. 

Važno je da kada se suočimo sa bilo kakvim problemom imamo na umu da nismo sami i da tragamo za podrškom. Potražiti pomoć znak snage i lične odgovornosti, a ne slabosti. Psihoterapeut može pružiti siguran prostor i stručnu podršku za suočavanje s problemima bez straha od osude ili nerazumevanja. Razgovor s terapeutom može nam pomoći da razumemo dublje uzroke problema, razvijemo nove perspektive i alate za rešavanje izazova sa kojima se susrećemo.