Koja je uloga defektologa?

Zadatak roditelja je da osigura svom detetu pravilan rast i razvoj, te ukoliko se jave određena odstupanja od predviđenih procesa potrebno je potražiti pomoć stručnjaka. Značajnu ulogu u tome ima defektolog.

0
163
Defektolog

Rođenje deteta je najsrećniji događaj u životu svakog čoveka. Od prvog dana roditelji uživaju u malenom biću, željno iščekujući njegov novi pokret, novi dodir, novi osmeh. Vremenom, dolaze nove sposobnosti u oblasti pokreta, govora, saznajnih i socijalno – emotivnih ispoljavanja.

Zadatak roditelja je da osigura svom detetu pravilan rast i razvoj, te ukoliko se jave određena odstupanja od predviđenih procesa potrebno je potražiti pomoć stručnjaka. Značajnu ulogu u tome ima defektolog.

mobil shop prodaja opreme mobilni telefoni

Kako se postaje defektolog?

Defektologija je profesija koja objedinjuje medicinu i pedagogiju. Iako se često definiše kao nauka “o hendikepiranom čoveku”, zapravo ima znatno šire značenje. Ona se bavi određenim smetnjama u razvoju ili psihičkim, odnosno telesnim nedostacima kod dece i odraslih. Što znači da defektolog Niš ima zadatak da pomogne kako mlađim, tako i starijim generacijama čiji je razvoj, zbog nekih okolnosti, usporen ili narušen. Takođe, ne radi samo sa osobama koje imaju smetnje u razvoju, već i koje pripadaju tipičnoj populaciji, kao na primer one sa otežanom grafomotorikom i finom motorikom.

Defektolog Nije redak slučaj da se javljaju i roditelji napredne dece kako bi na pravi način stimulisali njihov razvoj i podstakli maksimum kapaciteta. Ujedno, defektolog Niš se bavi prevencijom i otklanjanjem neadekvatog ili socijalno neprihvatljivog ponašanja, te pomaže deci i ljudima koja su načinili neki prestup da vrate ponašanje koje je društveno prihvatljivo.

Zvanje defektologa se stiče na osnovnim studijama koje traju 4 godine i jednogodišnjim master akademskim studijama na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju ili pri Medicinskom fakultetu. Nakon diplomiranja sledi pohađanje doktorskih akademskih studija koje traju 3 godine i dobijanje titule doktora defektologije.

Defektolog obuhvata više oblasti delovanja

U razvojom dobu mogu se javiti različite vrste smetnji, te postoje defektolozi različitih uskostručnih opredeljenja.

Tiflolozi rade sa osobama koje imaju smetnje i poremećaje vida. Za probleme sa čulom sluha zaduženi su surdolozi, dok se poremećajima govora, jezika i komunikacije bave logopedi.

Teškoće u motoričkom razvoju oblast su proučavanja somatopeda. Specijalni defektolozi se bave prevencijom, detekcijom i tretmanom poremećaja ponašanja.

Posebnu grupu čine oligofrenolozi. Oni rade sa osobama kod kojih su primećene teškoće u mentalnom razvoju, kao što su primarni autizam, rana dečija šizofrenija, dezintegrativne psihoze…

Defektolog S obzirom da se sposobnosti ne razvijaju zasebno, već su povezane i utiču jedna na drugu, smetnje u jednoj od njih utiču na više oblasti delovanja, pa i na celokupno funkcionisanje. Zbog toga defektolozi u radu primenjuju multidisciplinarni pristup. On podrazumeva ne samo njihovu međusobnu saradnju, već i komunikaciju sa drugim stručnjacima – psihijatrom, psihologom, pedagogom, pedijatarom, ali i socijalnim radnikom, vaspitačem…

Defektolog radi ne samo u medicinskim, već i u nemidicinskim ustanovama

Imajući u vidu široko polje delovanja defektolog je obavezni deo tima u domovima zdravlja, klinikama, savetovalištima. Zatim u vrtićima, predškolskim ustanovama i školama, kako redovnim, tako i specijalnim.

Ima značajnu ulogu i u ustanovama socijalne zaštite i kazneno-popravnim domovima.

Ukoliko ste primetili izvesne teškoće u razvoju svog deteta potražite pomoć u psiho centru MM. Naš tim defektologa stoji vam raspologanju i u kućnim posetama, kao i putem vibera ili skype-a.