Upala zubne pulpe

Pulpitis, kako se naziva upala zubne pulpe, mogu da izazovu brojni faktori. Najčešće je nelečeni karijes. Kada se kvar ne sanira na vreme bakterije sa površine zuba prodiru u dublje slojeve, napredujući ka centralnom delu.

0
536
Upala zubne pulpe

Upala zubne pulpe predstavlja veliki stomatološki problem, koji se mora sanirati što pre.

Svaki zub se sastoji iz 3 sloja. Prvi je zubna gleđ koji se nalazi na površini. Ispod nje dolazi dentin, dok poslednji sloj čini zubna pulpa, tj. vezivno-tkivna supstanca u kojoj se nalaze venule, arteriole, nervni završeci i odontoblasti (ćelije od kojih zavisi proizvodnja dentina).

Ukoliko pod dejstvom određenih uzročnika dođe da upale ovog dela infekcija ostaje lokalizovana. Naime, zbog čvrstog materijala koji okružuje pulpu upalni proces ne može dalje da se širi, što dovodi do pristiska u samoj pulpi, izazivajući njeno oštećenje. Kao posledica toga može se javiti niz teških komplikacija, uključujući i odumiranje ćelija i zatvaranja krvnih sudova u zahvaćenom delu.

Imajući ovo u vidu u novom blogu vam otkrivamo kako na vreme da prepoznate problem.

Zašto nastaje upala zubne pulpe?

Pulpitis, kako se naziva upala zubne pulpe, mogu da izazovu brojni faktori. Najčešće je nelečeni karijes. Kada se kvar ne sanira na vreme bakterije sa površine zuba prodiru u dublje slojeve, napredujući ka centralnom delu.

Upala zubne pulpeUzročnici mogu biti i fizički, odnosno traume zuba koje nisu tretirane na adekvatan način. U tom slučaju bakterije se kroz oštećenu gleđ šire u unutrašnjost zuba tako da infekcija zahvata i zubnu pulpu.

Upotreba medikamenata za dezinfekciju dentina, takođe, može da dovede do upale zubne pulpe. Neretko je izazvana i temperaturnim oscilacijama koje deluju negativno na zubnu gleđ, a potom i na pulpu.

Pulptis nastaje i lošim navikama. Grickanje noktiju, olovaka, kockica leda ili drugih tvrdih predmeta dovodi do mikroštećenja zubne gleđi kroz koje mogu bakterije da prodiru u dublje slojeve. Škripanje zubima (bruksizam) stvara ista oštećenja te je unutrašnjost zuba izloženija infekcijama.

Vrste pulpitisa

Prema težini, upala zubne pulpe može biti reverzibilna i ireverzibilna.

Reverzibilni pulpitis je lakši oblik i samim tim je jednostavnije lečenje. Obim upale je ograničen tako da se bol javlja samo pri određenim stimulansima, kao što je hladna ili slatka hrana. Kada prestane dejstvo, bol nestaje.

Ukoliko se ne leči, reverzibilna upala zubne pulpe vremenom prerasta u teži, ireverzibilni oblik. Kod nje bol ne prestaje prestankom dejstva nadražaja, a javlja se i spontano, bez ikakvih spoljašnjih uticaja. Neretko se bol širi na vilicu, uho, pa i čitavu glavu, pri čemu pacijent ne može tačno da locira od kog zuba ona dolazi.

Ireverzibilni pulpitis može da izazove ne samo nekrozu zubne pulpe, već i parodontitis, cistu, apsces, granulom.

Kako se leči upala zubne pulpe?

Reverzibilni pulpitis se leči otklanjanjem karijesa i rekonstrukcijom zuba tako da je vitalnost pulpe očuvana.

Nažalost, većina pacijenata se javi stomatologu kada bol postane neizdržljiva. S obzirom da je tada u pitanju teži oblik pulpitisa neophodna je endodontska terapija. Ona obuhvata ne samo otklanjanje karijesa, već i vađenje živca i čišćenje kanala. Nakon lečenja koren kanala se puni odgovarajućim punjenjem i stavlja se plomba. Ukoliko je kvar veliki, nemoguće je postaviti plombu, jer je veći deo zuba odstranjen, pa se nakon lečenja stavlja bezmetalna krunica. Dok u pojedinim situacijama zub se ne može sačuvati, te se mora izvaditi i postaviti odgovarajući protetski rad.

Upala zubne pulpeNemojte da dozvolite da kvar preraste u ozbiljni problem, već zakažite na vreme pregled kod svog stomatologa.