Šareni nadgrobni spomenici – Večna počivališta obojena veselim bojama i motivima

U većini slučajeva spomenicu su izrađeni od kamena ili mermera sa karakterističnim obeležjima, postoje i oni koji privlače pažnju svojoj formom. Upravo takvi su šareni nadgrobni spomenici. Gde se mogu videti otkrijte u nastavku teksta.

0
290
Šareni nadgrobni spomenici

Kulture i religije razlikuju se po načinu shvatanja života, ali i smrti. Svedoci smo mnogih neobičnih činjenice u pogrebnoj tradiciji, koje su se razvijale vekovima. Počev od verovanja u zagrobni život, preko načina sahranjivanja, pa do običaja nakon sahrane – svet je ispunjen ritualima, pa i navikama po kojima se jedan narod izdvaja od drugih.

Posebnost se ogleda i u podizanju spomenika. I dok su u većini slučajeva oni izrađeni od kamena ili mermera sa karakterističnim obeležjima, postoje i ona koja privlače pažnju svojoj formom. Upravo takvi su šareni nadgrobni spomenici. Gde se mogu videti otkrijte u nastavku teksta.

Šareni nadgrobni spomenici u Rumuniji

Verovali ili ne, rumunsko selo Sapanca je upisano na turističku mapu zahvaljujući groblju. „Cimitirul Vesel”, tj. veselo groblje, naziv je dobilo po najneobičnijim spomenicima na svetu koji se prepoznaju ne samo po veselim bojama, već i bogatim crtežima.

Šareni nadgrobni spomeniciPostojanje groblja potiče od verovanja prastanovnika Rumunije, Dačana. Za ovaj narod smrt je vodila ka večnom životu, te je predstavljala radosni događaj. Drevno predanje inspirisalo je početkom 20. veka umetnika Stana Joana Petraša da napravi poseban šareni spomenik. Njegova ideja brzo se proširila među meštanima sela, te su groblje ispunili šareni nadgrobni spomenici.

Svaki spomenik je ručno izrađen od hrastovog drveta i obojen u plavo koja je simbol nade i slobode. Obavezno je ukrašen crtežima koji oslikavaju pokojnikov život ili karakter, a ivice geometrijskim ili biljnim motivima. Na vrhu se nalazi krst i tzv. krov.

Pored živopisnih crteža na ovim spomenicima mogu se videti i pesme. Pisane su u prvom licu, kao posebne poruke upućene slučajnim prolaznicima.

Šareni nadgrobni spomenici Aljaske

Skoro 10.000 kilometara udaljeno od toplih krajeva na Aljasci nalazi se malo selo Eklutna. Prva svedočanstva o njegovoj naseljenosti stara su oko 800 godina, a ruski pravoslavni misionari stigli su u ove krajeve sredinom 19. veka, donevši svoje običaje.

Šareni nadgrobni spomeniciKombinacija lokalnih verovanja i pravoslavnih tradicija rezultirala je „kućama duhova“. U pitanju su nadgrobni spomenici koji imaju izgled kuće, a nalaze se u okviru pravoslavne crkve Svetog Nikole. Preminuli se sahranjuje u pokrovu, a zatim se umesto klasičnog spomenika podiže svojevrsna „kuća“. Ona je drvene konstrukcije i obavezno ofarbana nekom svetlom bojom. Na taj način se postiže jedinstven izgled, zbog kog su ovi šareni nadgrobni spomenici postali popularna turistička atrakcija.

Ono što ove spomenike čini dodatno posebnim jeste činjenica da su prepušteni zubu vremena. Za razliku od mnogih kultura, u kojima se grobovi čiste i održavaju, „kuće duhova“ su namerno ostavljene da se raspadnu. To propadanje je deo duhovne tradicije i odražava povratak ljudskog tela zemlji.

Šareni nadgrobni spomenici u Indoneziji

Šareno groblje se nalazi i u selu Bakungan u Centralnoj Javi u Indonezij. Prostire se na 250 kvadratnih metara. Prostor je ispunjen spomenicima gotovo identične forme, ali različitih boja.

Šareni nadgrobni spomeniciIako vlada mišljenje da je boja spomenika povezana sa tradicijom sahranjivanja, zapravo ima samo dekorativni karakter. Ovo groblje se nalazi u gusto naseljnom području. Da bi se ublažila tmurna atmosfera stanovnici su došli na ideju da ofarbaju grobove svojih bližnjih.

Pogrebno preduzeće Drnda International ima višedecenijsko iskustvo u organizovanju sahrana, uključujući i prevoz preminulih iz inostranstva. Vaš smo verni oslonac u najtežim trenucima 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.