Endokrune – Savremeno protetičko rešenje

Endokrune su pravo rešenje za zube kod kojih je veliki deo tkiva oštećen, posebno u situacijama nedostatka interokluzionog prostora, kao i kada, usled kompleksne anatomije korena, nije moguće postaviti intrapulparni kočić u kanal.

0
839
Endokrune

Endokrune predstavljaju savremeno protetičko rešenje koje se često primenjuje nakon endodontske terapije.

Karijes je jedan od vodećih zdravstvenih problema u svetu. Istraživanja pokazuju da se trećina stanovništva svakog trenutka suočava sa njim, te ne čudi što se prema rasprostranjenosti nalazi odmah iza gripa.

Iako se karijes brzo sanira u početnoj fazi, nažalost mnogi pacijenti se ne jave tada. Zanemarivanje oralnog zdravlja ili strah od zubara vodeći su razlozi kašnjenja u lečenju, a posledice su dalje širenje karijesa. Naime, kada kvar nije saniran na vreme bakterije sa površine prodiru u dublje strukture, sve do zubne pulpe, izazivajući infekciju. Da bi se sprečilo dalje napredovanje infekcije, koja vodi ka gubitku zuba, neophodno je lečenje kanala korena zuba.

Zub nakon endodontskog tretmana zahteva kompleksniju restauraciju od klasičnog lečenja karijesa. Pri čemu se mora voditi računa o 2 faktora, a to su estetika i funkcionalnost. Upravo endokrune omogućavaju da oba ova faktora budu zadovoljena.

Kada se koriste endokrune?

Zubi koji su lečeni endodontskim tretmanom imaju različite karakteristike u odnosu na zube kod kojih nije primenjivan ovaj tretman. Izdržljivost, tj. lomljivost strukture zuba je glavna razlika. Ostali faktori koji se moraju uzeti u obzir pri izboru restauracije jesu položaj zuba, anatomija samog zuba i kanala korena, preostala zdrava struktura tkiva, funkcionalne aktivnosti u oblasti dentalne okluzije, potporno tkivo, pa i starost zuba i samog pacijenta.

EndokruneEndokrune su pravo rešenje za zube kod kojih je veliki deo tkiva oštećen, posebno u situacijama nedostatka interokluzionog prostora, kao i kada, usled kompleksne anatomije korena, nije moguće postaviti intrapulparni kočić u kanal. Tada se ne može obaviti plombiranje amalgamskim ili kompozitnim plombama, već je neophodno koristiti čvršći i otporniji materijal.

Kako se izrađuju endokrune?

Prema definiciji, endokrune su jednokomadne nadoknade. Sastoje se od dela koji odgovara obrađenom kanalu korena i morfološki oblikovanog kruničnog dela. Zapravo, to su delimične krune napravljene od keramičkog materijala ili kompozitne smole. Iako su kompozitni ispuni pristupačniji, njihove mehaničke karakteristike su lošije u odnosu na keramiku, posebno kada se zna da su ove vrste endokruna kompjuterski dizajnirane.

CAD CAM tehnologija u stomatologiji se zasniva na skeniranju zuba pomoću 3D intraoralna kamere. Ova kamera ima zadatak da prikupi sve relevantne podatke za pravljenje endokrune, uključujući i merenje preparisanog zuba i okolnih struktura.

Dobijeni podaci se, zatim, softverski obrađuju i na ekranu se predstavlja virtuelni model nadoknade. Tek kada se postigne savršeni dizajn pristupa se odabiru vrste keramike i softver sve informacije prosleđuje mašini za rezanje u kojoj će keramički blok biti izrezan u tačno preciznom obliku koji je prethodno dizajniran.

Koje su prednosti?

Zahvaljujući primeni kompjutera, endokrune su izrađena sa preciznošću većom od hiljaditog dela milimetra. Na taj način je postignuto savršeno prianjanje, bez opasnosti od slabljenja korena zuba, što je čest slučaj kod postavljanja kočićima u kanal korena zuba pri standarnoj nadoknadi nedostatka zubne supstance. Takođe, obezbeđena je vrhunska estetika, te se endokrune ne mogu po boji i obliku razlikovati od prirodnih zuba u nizu.

S obzirom da su endokrune u isto vreme i nadogranja i kruna, odlikuje ih homogenija struktura u odnosu na klasične bezmetalne krunice. Samim tim nije potrebno uklanjanje značajnije zubne supstance, a isključena je i mogućnost da dođe do odvajanja materijala na spojevima.

EndokruneStomatološka ordinacija Bodent prati novine u lečenju i tehnikama, te svojim pacijentima može da ponudi najbolje rešenje za svaki problem sa zubima.