Da li dete upisati u školu pre vremena ili ne?

Po zakonu u prvi razred upisuje  se svako dete koje do početka školske ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina tj. svi rođeni od 1.marta 2015. do 28. februara 2016. godine.

0
700
Da li dete upisati u školu pre vremena ili ne

Večita dilema roditelja budućih prvaka je kada dete upisati u školu.

Po zakonu u prvi razred upisuje  se svako dete koje do početka školske ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina tj. svi rođeni od 1.marta 2015. do 28. februara 2016. godine.

Postoji mogućnost odlaganja upisa ukoliko se stručnom proverom psihologa utvrdi da dete nije spremno za polazak u školu i da je to u najboljem interesu deteta. Tada se traži i mišljenje interesorne komisije i roditeljima se sugeriše i predlaže niz mera obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu do naredne školske godine.

Procenjuje se zrelost deteta 

Stručnjaci kažu da je razlika između najmlađeg i najstarijeg učenika u razredu godinu dana, ali da svi imaju dovoljno potencijala da mogu  da prate predviđeni program. Tada se procenjuje intelektualna zrelost, fizička, socio-emocionalna, govorna, motivaciona… Roditelji  se bespotrebno brinu da li je njihovo dete spremno za školu, jer stručna služba prilikom upisa, testira svakog učenika i uz njihovo mišljenje ono se upisuje.

Da li dete upisati u školu pre vremena ili nePostoji strah kod roditelja da njihova deca kreću ranije u školu i da im se uskraćuje detinjstvo i igra, a kasniji neuspeh ili slabiji napredak opravdavaju ranijim polaskom.

Kada je zaista pravo vreme za upis u školu?

Nedovoljno upućeni roditelji smatraju da im je dete upisano ranije, što je netačno. Prevremeno upisano dete, je dete rođeno posle određenog datuma (od 1. marta do 31. avgusta) i ono do polaska u školu ima od šest do šest i po godina.

Za tu decu postoji posebna procedura, oni se detaljnije proveravaju da li su spremna za polaza u školu.

Psiholozi ih testiraju drugačijom vrstom testova od onih koji se rade za redovan upis. Na osnovu njihovog mišljenja dete se upisuje ili mu se preporučuje odlaganje upisa za godinu dana. Onda nema sumnje da je to najbolje za dete. To su uglavnom deca sa razvojnim problemima. Veliki broj dece dobija dijagnozu i počinje lečenje od ADHD-a, ne zato što imaju poremećaj, već zbog toga što su nezreli u poređenju sa drugarima iz razreda.

Šta je sa preambicioznim roditeljima?

Preambiciozni  roditelji samoinicijativno  žele da njihova deca prevremeno krenu u školu,  jer insistiraju od dece da nauče da čitaju, pišu i računaju, pre polaska u školu. To nije razlog da dete krene ranije, ako je ono nije fizički, socijalno-emocionalno nezrelo.

Postoje deca koja su inteligentna, ali nedovoljno zrela za upis. Ako je dete inteligentno, a nezrelo šteta je zaista velika – dete najčešće nikada u potpunosti ne ispolji i ne realizuje svoje intelektualne kapacitete.

Dete koje ne ispunjava sve preduslove za upis, ne treba insistirati. Stručni saradnicini tačno znaju šta sve dete treba da poseduje da bi dobro prihvatio školsko okruženje i obaveze, a pritom bude uspešan i zadovoljan samim sobom. Problem je što roditelji misle da je dovoljno zrelo za upis i očekuju da ispune njihova očekivanja. Kod takve dece može da se izazove situacija da baš ta decabudu neprihvaćena od ostale  dece ilise često  takvo dete povlači u sebe, stiče o sebi sliku nekog ko nije dovoljno uspešan i  u najgorim slučajevima, prestaje da se trudi. Dete vrlo brzo oseti ozbiljnu frustraciju u nemogućnost da odgovori školskim zahtevima. Ne snalazi se niučemu, oseća se hronično neuspešno i nezadovoljno. Što su očekivanja roditelja veća, to je stepen nezadovoljstva deteta viši.

Šta je sa roditeljima koji odlažu polazak deteta u školu?

Ako dete ispunjava sve uslove za prevremeni upis u  prvi razred, a roditelj odlaže, takođe se čini velika greška, jer se takva deca sputavaju da svoj veliki potencijal i mogučnosti iskažu.

Da li dete upisati u školu pre vremena ili neSavet svim roditeljima budićih prvaka je da prihvate stručno mišljenje psihologa, po potrebi defektologa i logopeda da li je njihovo dete spremno za školu ili ne.

Tim psihijatrijske ordinacije PSIHO CENTAR MM Niš, koga čine eminentni stručnjaci: psihijatripsihoterapeuti, psiholozilogopedidefektolozi i dečiji neurologEEGbiofeedback terapeuti se trude da pruže najbolju uslugu našim klijentima.

Ukoliko vaše dete ili vi ima problem javite se na vreme Psiho centaru MM u Nišu!

Mi radimo i online preglede. Zakažite svoj termin iz topline svog doma putem viber poziva. Pozovite nas na naš broj 069 1298 136 ili posetite sajt: www.psihocentarmm.com