Chat i skype psihološko savetovanje – prednosti

0
2049
Chat i skype psihološko savetovanje

Chat i skype psihološko savetovanje je danas sve popularnije.

Većina ljudi u svetu ima narušeno mentalno zdravlje ili pati od raznih poremećaja zavisnosti.

Na žalost, manje od trećine njih dobija stručnu pomoć. Kao glavni razlozi za to navode se, pre svega, nedostatak novca, uverenje da njihovi problemi nisu dovoljno ozbiljni, kao i skepticizam od uspeha terapije.

Međutim , savremeni život donosi veliki stres, pa je svaki vid profesionalne pomoći izuzetno važan.

Skype psihološko savetovanje se naročito preporučuje osobama koje žive u inostranstvu i strani jezik im još uvek predstavlja barijeru. Veoma je praktično i kod ljudi koji često putuju ili žive u mestima u kojima ne postoji psiholog.

Chat i skype savetovanje – prvi koraci

Chat i skype psihološko savetovanje

Sa nastankom interneta 1972. godine, nekoliko kreativnih ljudi sagledalo je njegov potencijal za terapijsku komunikaciju, pa je iste godine izvedena prva simulirana psiho terapija između kompjutera na Stanfordu i UCLA, što se smatra početkom online savetovanja

1993 godine kreiran je sajt pod nazivon Depression Central, kao grupa za podršku ljudi koji pate od depresije.  Dve godine kasnije Martha Ainsworth je razvila centar za zaštitu mentalnog zdravlja na mreži pod imenom Metanoia.

Ovaj centar činio je veoma efikasnu bazu podataka i do 2000. godine sadržao je preko 250 web stranica privatnih praksi i više od 700 online klinika za chat i skype savetovanje.

Brojne studije ističu da je ovaj vid savetovanja u kombinaciji sa terapijom kognitivnog ponašanja, veoma efikasan za različite kliničke probleme.

Psihološko savetovalište Sana predstavlja njegove glavne prednosti.

Chat i skype savetovanje je svima dostupno

Chat psihološko savetovanje je lako dostupno svima koji žele da ga koriste.

Online terapija prevazilazi barijere koje mogu sprečiti ljude da traže terapiju. Na primer, ljudima koji žive u ruralnim ili udaljenim područjima, gde nema savetodavnih službi, ovo je jedini oblik tretmana za mentalno zdravlje.

Pojedinci koji nisu u mogućnosti da napuste svoje domove iz raznih razloga, kao što su fizičke ili mentalne bolesti, imaju veće koristi od online savetovanja u odnosu na tradicionalni pristup.

Chat i skype psihološko savetovanje

Takođe, chat i skype psihološko savetovanje se pokazalo efikasnim u podsticanju dece i tinejdžera da potraže pomoć profesionalaca i primaju određenu terapiju.

Chat i skype psihološko savetovanje je udobnije i ekonomičnije kako za pacijenta tako i za terapeuta

Online terapija se odvija u vašem domu. Na taj način ne samo da je svima najudobnije i najprijatnije već možete praviti raspored koji vama najviše odgovara.

Ovo, takođe, stvara priliku za terapeuta da proširi svoje usluge na više klijenata bez obzira na geografski region.

Kako nema potrebe da pacijent dolazi na seanse, chat i skype psihološko savetovanje je daleko ekonomičnije u poređenju sa tradicionalnim savetodavnim službama.

Chat i skype psihološko savetovanje pruža veću anonimnost i prevazilaženje društvene stigme

Odsustvo kontakta licem u lice može dovesti da klijenat otvorenije komunicira bez obzira na rasu, pol, fizički izgled i godine starosti. Time se stvara veći nivo iskrenosti, naročito kada je reč o osobama koja su pretrpele seksualno zlostavljanje ili nasilje u porodici.

Anonimnost motiviše klijenta da se lakše poveri i brže dođe do suštine svog problema, što rezultira bržim lečenjem.

Chat i skype savetovanje može biti efikasno u eliminaciji društvene stigme povezane sa primanjem pomoći od strane psihologa.

Za ljude kojima je neprijatno da primaju terapiju, ovo savetovanje omogućava pomoć bez posete savetovalištu i fizičkog kontakta sa terapeutom. Takodje eliminiše nelagode u slučaju da ih neko vidi u sali za čekanje.

Zbog visokog stepena anonimnosti koje karatkteriše chat i skype savetovanje pomoć će potražiti i osobe koje oklevaju u slučaju tradicionalne terapije.

Psihološko savetovanje Sana, pored savetovanja uživo nudi i online usluge.

Ne odlažite, zakažite razgovor koji će vam promeniti život i pomoći da postanete najbolja verzija sebe.

 

Ostavite odgovor

Molimo vas unesite vaš komentar!
Molimo Vas da unesete ime ovde